Binnen de Eben-Haezerschool werken we met PBS, Positive Behavior Support.

PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

We werken met een groep leerkrachten die de projectgroep vormen. Zij geven per twee weken een regel aan waaraan we specifiek werken. In januari 2021 kijken we wat er dan nodig lijkt om te bespreken met de leerlingen.

start week 34

Wanneer de hele groep door de gang loopt, zijn we echt stil; wanneer enkele leerlingen door de school lopen mogen we heel zachtjes praten.

week 37-39

Houd je handen en voeten bij jezelf

week 40-43

We hebben respect voor elkaar

week 44-48

We zijn zuinig op onze materialen

week 49-51

herhaling van de regels

 

Het gedragsprotocol dat aan de hand van Positive Behavior Support is geschreven, vindt u hier.

De regeling voor schorsing en verwijdering van Stichting Kopwerk is hier te vinden.