De schooltijden zijn voor alle groepen - op de vrijdagmiddag na - gelijk. De school hanteert hierbij
een continurooster, de kinderen blijven onder leiding van de leerkracht tussen de middag op school
voor lunch en pauze. Groep 1 t/m 4 heeft elke vrijdagmiddag vrij. Alle groepen hebben
woensdagmiddag vrij. Zie het overzicht van de schooltijden hieronder:


Maandag:     8.30 - 14.30 uur
Dinsdag:       8.30 - 14.30 uur
Woensdag:   8.30 - 12.30 uur
Donderdag:  8.30 - 14.30 uur
Vrijdag:         8.30 - 12.30 uur (groep 1 t/m 4)
                     8.30 - 14.30 uur (groep 5 t/m 8)


Vanaf 08.20 kunnen de kinderen de school binnenkomen en naar hun groep gaan. Het team drinkt
dagelijks met elkaar koffie/ thee tussen 8.10u en 8.20u. We gebruiken deze tijd ook om elkaar even
op de hoogte te brengen van bijzonderheden van die dag. Om 8.20u gaan de leerkrachten naar hun
groepen. Om 08.30 uur willen we graag dat het rustig is in de school, zodat we met de lessen kunnen
beginnen.


Als u de leerkracht wilt spreken, wilt u dit dan na schooltijd doen, tenzij het dringend is om in de
ochtend even iets te melden? ’s Morgens willen we bij binnenkomst graag onze aandacht richten
op de kinderen. We spreken ouders erop aan, als hun kind regelmatig te laat komt.